Seda Sakacı Kozmetoloji Genel Kullanım Koşulları Koşulları Okudum

Seda Sakacı Kozmetoloji http://sedasakacicosmetology.com adresini ziyaret ettiğinizde, Seda Sakacı Kozmetoloji 'yu kullanmak için aşağıdaki Genel Kullanım Koşulları kabul etmiş olursunuz (aşağıda "GKK" olarak adlandırılacaktır).

Bu GKK'lar, kullanıcı ile Seda Sakacı Kozmetoloji arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler.

"Seda Sakacı Kozmetoloji", sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya sedasakacikozmetology.com.tr internet platformu ile kurucularını ifade eder.

Seda Sakacı Kozmetoloji hizmetleri sadece reşit kişilere sunulmaktadır.

Kullanıcı bu GKK'nı, sözleşme yapıldıktan sonra da, Seda Sakacı Kozmetoloji web sayfalarında yer alan ilgili linkleri tıklayarak "GKK"nı dilediği zaman çağırabilir, yazdırabilir, indirebilir veya kaydedebilir.

1. Konu

1. Seda Sakacı Kozmetoloji web siteleri kayıtlı kullanıcılara aşağıdaki hizmetleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ileride belirleyeceği diğer hizmetleri sunmaktadır: İnternet sitesini incelemek, buradaki makale, video vb. hizmetlerden faydalanmak yapılan yorumları okumak ve izin verilen alanlarda yorum yazmak, görüş paylaşmak ve online alışveriş yapmak

2. Tüm üyelere ilişkin genel hükümler

2.1 Üye, Seda Sakacı Kozmetoloji'nin %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. Ancak Seda Sakacı Kozmetoloji, Seda Sakacı Kozmetoloji web sitelerini mümkün olduğunca kesintisiz erişilebilir tutmak için çaba gösterir. Özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile Seda Sakacı Kozmetoloji 'in etki alanı dışındaki durumlar (örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri vb.), Seda Sakacı Kozmetoloji web sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir.

2.2 Üye Seda Sakacı Kozmetoloji'nun portalde ve sunulan hizmetlerde istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapabileceğini, var olan hizmetleri kaldırabileceğini ve yenilerini ekleyebileceğini kabul eder.

2.3 Seda Sakacı Kozmetoloji, üyelerin şirketlerle ve diğer üyelerle aralarındaki iletişim içeriğine katılmaz. Üyelerin Seda Sakacı Kozmetoloji üzerinden yapacakları işlemlere Seda Sakacı Kozmetoloji 'nin katılımı söz konusu olmadığı gibi, Seda Sakacı Kozmetoloji işlemlerde taraf da olmaz. Portal üzerinden kurulacak her türlü ilişkiden kaynaklanan işlemlerden üyeler bizzat kendileri sorumludur. Üyenin portal üzerinden yapacağı işlemlerde gerek şirket ile, gerekse diğer üyelerle olan ilişkilerinde Seda Sakacı Kozmetoloji sadece iletişim aracını sağlamakta olup bu ilişkilerin içeriğini ve mahiyetini bilmediği gibi bilmesi de beklenemez.

2.4. Kaydetme, kayıtta verilen taahhütler

2.4.1 Üyenin, Seda Sakacı Kozmetoloji web sitelerindeki hizmetleri almaya başlamadan önce kendini sisteme kaydetmesi gerekmektedir.

2.4.2 Üye, kayıt sırasında kendisi tarafından verilmiş olan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Üye, üye bilgilerindeki değişikliklerden Seda Sakacı Kozmetoloji'yu derhal haberdar etmekle yükümlüdür.

2.4.3 Üye, rumuz veya sanatçı adı kullanamaz.

2.4.4 Üye, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

2.4.5 Başvuru sırasında üye bir şifre seçer. Üye, bu şifreyi gizli tutmayı taahhüt eder. Seda Sakacı Kozmetoloji, şifreyi üçüncü şahıslara vermeyecek ve üyelerden bu şifreyi hiç bir zaman siteye üye girişi dışında sormayacaktır.

2.4.6 Kişinin yaşı ve cinsiyet bilgisi cildi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu bilgiler uygulamamız için hayati öneme sahiptir.

2.4.7 Kayıt işleminin sona ermesiyle üye, Seda Sakacı Kozmetoloji web sayfalarının hizmetlerinden yararlanmak için sözleşme yapılması konusunda bir teklifte bulunmuş olacaktır. Seda Sakacı Kozmetoloji, Seda Sakacı Kozmetoloji web sayfalarının kullanımını üyeye açarak üyenın bu teklifini kabul etmiş olur. Bu kabulle birlikte üye ile Seda Sakacı Kozmetoloji arasındaki sözleşme yürürlüğe girmiş olur.

2.4.8 Her üye sadece bir kez kaydolabilir ve sadece bir kez üye profili oluşturabilir.

2.4.9 Aşağıdaki eylemler kullanıcılara yasaktır. Bu eylemlerin yapılması durumunda Seda Sakacı Kozmetoloji kullanıcının üyeliğini derhal sonlandırarak kullanıcının yüklemiş olduğu tüm içeriği derhal yayından kaldıracaktır. Üye bu durumda herhangi bir tazminat vb. talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Seda Sakacı Kozmetoloji Web sayfalarının kullanımı ile ilişkili olarak mekanizmaların, yazılımların veya yazılı metinlerin kullanılması, ancak kullanıcı, Seda Sakacı Kozmetoloji web sitelerinde sunulan hizmetler kapsamında Seda Sakacı Kozmetoloji tarafından kullanıma açılmış arabirimleri veya yazılımları kullanabilir.

Bu işlem, Seda Sakacı Kozmetoloji web sitelerindeki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, modifiye etmek, kopyalamak, "Robot/Crawler" arama motorları teknolojisi kullanılarak kopyalamak, Seda Sakacı Kozmetoloji web sayfalarının usulüne uygun biçimde kullanılması için gerekli değildir ve bu nedenle de kesinlikle yasaktır.

Seda Sakacı Kozmetoloji alt yapısının işlevselliğini etkilemeye, özelikle de aşırı derecede yük bindirmeye uygun olan her türlü işlem yasaktır.

Üye Sitede yer alacak profil oluşturma, yazışma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul , beyan ve taahhüt eder. Üyenin siteyi kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyelerı rahatsız edici davranışlarda bulunması Seda Sakacı Kozmetoloji'a üyenin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi Seda Sakacı Kozmetoloji'nun bu durumda üyenin Seda Sakacı Kozmetoloji sitelerine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Portalın kullanımı sırasında üyenin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

3. Seda Sakacı Kozmetoloji Web sayfalarındaki hizmetlerin değiştirilmesi

Seda Sakacı Kozmetoloji, sunulmakta olan hizmetleri, değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar.

4. Sözleşmenin sona ermesi

4.1 üye üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Feshi ihbara gerek yoktur, üyelik sonlandırılması internet sitesindeki yazılım kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve Seda Sakacı Kozmetoloji web sitelerinde kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.

4.2 Seda Sakacı Kozmetoloji üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir:

Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması,

Üyenin sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,

Seda Sakacı Kozmetoloji web sitelerinde sunulmakta olan hizmetlerin imajının üyenin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin üyenin kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması),

Üyenin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,

Üyenin bir veya daha fazla üyeye zarar vermesi veya

Üyenin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye'de tartışmalı bir topluluğa üye olması.

4.3 4.2. maddeye göre önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda Seda Sakacı Kozmetoloji, 6.3. maddeye göre fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

5. üye içerikleri, verileri ve/veya bilgilerine ilişkin sorumluluk

5.1 Seda Sakacı Kozmetoloji, üyelerin sunduğu içerikler, veriler ve/veya bilgiler ile bağlantılı web sitelerinin içerikleri için sorumluluk üstlenmez. Seda Sakacı Kozmetoloji özellikle bu içeriklerin doğruluğunu, belli bir amacı yerine getirdiklerini veya böyle bir amaca hizmet edebileceklerini garanti etmez.

5.2 üye, Seda Sakacı Kozmetoloji web sitelerinin yasaları veya sözleşme hükümlerini ihlal eder şekilde kullanıldığını fark ettiğinde bunu, kayıtta kullandığı e-posta adresini kullanarak bildirebilir.

6. Veri koruma

Seda Sakacı Kozmetoloji, üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak Seda Sakacı Kozmetoloji'na aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Seda Sakacı Kozmetoloji, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır (Türk Veri Koruma Yasaları, Avrupa Veri Koruma Yönergeleri ve burada uygulanabilecek diğer tüm yasal bilgi koruma mevzuatı). Seda Sakacı Kozmetoloji, üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

Seda Sakacı Kozmetoloji 5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Seda Sakacı Kozmetoloji bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder. 

7. Son hükümler

7.1 Seda Sakacı Kozmetoloji bu GKK'ı, her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Seda Sakacı Kozmetoloji, GKK üzerinde yapılan değişikliklerden üyeye zamanında haber verecektir. Üye, yeni GKK'nın geçerliliğine, kendisine haber verildikten sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etmediği takdirde, yeni GKK, üye tarafından kabul edilmiş sayılır. Seda Sakacı Kozmetoloji üyeye yapacağı bildirimde itiraz hakkı ve itiraz süresinin önemiyle ilgili bilgi verecektir.

7.2 Başka bir mutabakat söz konusu değilse, üye, tüm açıklama ve beyanlarını Seda Sakacı Kozmetoloji'e e-posta olarak aktarabilir veya e posta gönderebilir. Seda Sakacı Kozmetoloji kullanıcıya yapacağı beyan ve açıklamaları, e-posta olarak veya kullanıcının kendi kullanıcı hesabında belirtirmiş olduğu şekilde faks veya mektup vasıtası ile iletebilir.

7.3 Bu GKK'nın münferit düzenlemeleri geçersiz olur veya gelecekte geçersiz hale gelecek olursa, bundan diğer düzenlemeler etkilenmeyecektir. Sözleşme tarafları, geçersiz duruma gelmiş bir düzenlemeyi, düzenleme içeriğini ekonomik olarak arzu edilen anlam ve amaca en yakın olan bir düzenleme ile değiştirmeyi taahhüt ederler. Bu, mealen sözleşmedeki boşluklar için de geçerlidir.

7.4 İfa yeri, Seda Sakacı Kozmetoloji'in merkezinin bulunduğu yerdir.

7.5 Yetkili mahkeme, yasal olarak geçerli olduğu sürece, Seda Sakacı Kozmetoloji'in merkezinin bulunduğu yer için yetkili olan mahkemedir.
8 _Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.